Kemin Vesi Oy


Kemin Vesi Oy on Kemin Energia Oy:n tytäryhtiö, jonka hoidettavana on Kemin kaupungin asukkaiden ja teollisuuden vesi- ja jätevesihuolto. Kemin Vesi Oy on perustettu 1.1.2006 ja Kemin kaupunki on myynyt sen osakekannan 100% omistamalleen Kemin Energia Oy:lle 1.1.2016.

Kemin Vesi Oy:n toimialana on ylläpitää toiminta-alueellaan vesihuoltolain tarkoittamaa vesihuoltolaitosta. Yhtiön toiminnan perustana ovat vesihuoltolaki ja vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Tavoitteenamme on järjestää asiakkaillemme moitteeton ja turvallinen vedenjakelu ja huolehtia jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta viranomaisvaatimusten mukaisesti ympäristönäkökulmat huomioiden. Vesihuollon tarpeet turvaamalla luodaan hyvä ja kehittyvä toimintaympäristö alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle. Asiakaslähtöisesti kehittyvässä palvelutuotannossa hyödynnetään luovasti seudullista yhteistyötä ja muita kumppanuuksia.