Henkilöstön yhteystiedot


sähköposti: etunimi.sukunimi@keminvesi.fi

Vesi- ja jätevesilaskutus, liittymismaksujen laskutus, työlaskutus, omistajan vaihdot, tonttijohtotöiden tilaukset


Toimistosihteeri Sirpa Ollila

016 259 657

Vesimittarien vaihdot


Mittariasentaja Mika Berg

016 259 660 040 5414852

Liittymisasiat


Suunnittelupäällikkö Mikko Heinineva

016 259 672

0400 226732

Työtilaukset


Toimisto

016 259 627

Verkostoinsinööri Veijo Savolainen

040 5472536

Hallinto ja suunnittelu


Toimitusjohtaja Juha Hiltula

016 259 655

050 4531210

Taloussihteeri Marjatta Kanto

040 4879867

Toimistosihteeri Sirpa Ollila

016 259 657

Toimistosihteeri Arja Pudas

016 259 627

0400 488184

Suunnittelupäällikkö Mikko Heinineva

016 259 672

0400 226732

Suunnitteluinsinööri Hanna Aula

040 7076087

Maanmittausinsinööri Petri Mäki

040 7639880

Verkostomestari Hannu Lavonen

0400 692541

Verkostojen kunnossapito ja rakentaminen omana työnä


Verkostoinsinööri Veijo Savolainen

040 5472536

Verkostorakentaminen urakoitsijat


Verkostoinsinööri Veijo Savolainen 040 5472536

Jätevedenpuhdistamo


Käyttöinsinööri Pekka Paavola

016 259661

040 5714009

Laborantti Jaana Nousiainen

050 4477598

Vikapäivystys työajan ulkopuolella

040-7391775