Verkostot


Kemin Vesi Oy:n verkostot koostuvat vesijohtoverkostosta, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostoista sekä niihin liittyvistä pumppaamoista. Verkoston kokonaispituus oli vuoden 2011 lopussa 422 km, josta vesijohtoverkostoa oli 199 km, jätevesiverkostoa 161 km ja hulevesiverkostoa 62 km. Vesijohtoverkostoa pitkin siirretään puhdas talousvesi kiinteistöihin ja muihin käyttötarkoituksiin. Jätevedet kootaan viemäreihin, joista ne johdetaan Peurasaaren jätevedenpuhdistamolle sekä viettoviemäreillä että paineviemäreillä edelleen käsiteltäviksi. Paineviemäröintiä varten tarvitaan jätevedenpumppaamoja. Hulevedet kootaan hulevesiviemäreihin niillä alueilla, joilla on hulevesiviemäriverkosto ja johdetaan vesistöön. Kemin Vesi Oy:n toiminta-alueella on monin paikoin vielä käytössä sekaviemäröintiä, jossa hulevedetkin johdetaan jätevesiviemäriin. Hulevesiä ovat kaduilta, pihoilta ja katoilta valuvat sade- ja sulamisvedet. Verkostosaneerausten yhteydessä sekaviemäröinti muutetaan yleensä erillisviemäröinniksi.