Verkoston rakentaminen ja saneeraus v. 2016


Uudisrakentaminen

Rovan asuntoalue vaihe I

Kemintulli vaihe II

Nauska, Kuokkalankatu

Runkovesijohto Resiinakatu - Valtakatu

Järpintie, Viemärin rakentaminen

Opettajanpuisto

valmis

valmis

valmis

valmis

valmis

valmis

Verkostosaneeraus

Riistamiehentien verkostosaneeraus käynnissä, valmistuu 2017
Takajärven verkostosaneeraus: käynnissä, valmistuu 2017
Kihokinkuja - Jussapäkinkatu
Kyynelkivenkatu
Haukkarin verkostosaneeraus Erkinkatu valmis
Runkolinja Haukkarinkatu - Pankonkatu valmis
Paattion asuntoalue: valmis
 - Rautiolankatu
 - Penttalankatu
 - Männistönkatu
 - Nurmikatu
Ritikan teollisuusalueen verkostosaneeraus
- Pankonkatu valmis
Ritikan asuntoalue valmis
- Takaritikantie (väli: pyörätie - Niittytie)
- Siikalahdentie
- Niittytie
Itärannanpolun hulevesiviemäri valmis

Jätevedenpuhdistamon saneeraus

Peurasaaren tulopumppaamon perusparannus

valmis

Vesisäiliöiden saneeraus

Kaupungintalon vesisäiliöiden saneeraustyöt

aloitetaan vuonna 2016