Usein kysyttyä


Mitä on veden kovuus ja mikä on Kemissä käytettävän veden kovuus?

Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämän kalsiumin ja magnesiumin määrää. Reagoidessaan hiilidioksidin kanssa, kalsium muodostaa veteen liukenevaa bikarbonaattia. Keitettäessä vettä, vedestä poistuu hiilidioksidia, jolloin veteen liuennut kalsium saostuu. Tämä voi ilmetä vaaleana kalkkisaostumana veden pinnalla, vesikalusteissa tai lämminvesivaraajissa. Kalkki voi saostua osittain myös vesijohtoverkostoon, jolloin se suojaa metalliputkia korroosiolta. Useimmat suomalaiset vesilaitokset lisäävät tämän takia veteen kalkkia.

Kemin kaupunkiin toimitettavan veden kovuus on noin 1,48 mmol/l, joka on saksalaisena kovuusyksikkönä noin 8,3 °dH.

Miten veden kovuus tulee huomioida vettä käyttävien laitteiden käytössä?

ASTIANPESUKONEET:
Pehmennyssuolaa kannattaa käyttää laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos koneeseen kertyy kalkkia, pese ohjelma läpi ilman astioita käyttäen pesuaineen tilalla sitruunahappoa (saa apteekista).

PYYKINPESUKONEET:
Ota huomioon veden kovuus annostellessasi pyykinpesuaineita. Katso ohjeet pesuainepaketin kyljestä. Myös pyykinpesukoneen voi välillä pestä tyhjänä 90 asteessa ja laittaa pesuainelokeroon 5 ruokalusikallista sitruunahappoa.

KAHVIN- JA VEDENKEITIN:
Käsittele kahvin- ja vedenkeitin ajoittain keittämällä talousetikka- (annostus ¼ talousetikkaa ja ¾ vettä) tai sitruunahappoliuosta (noin ruokalusikallinen litraan vettä) laitteen läpi, jonka jälkeen keitä 2 – 3 kertaa vettä ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön.

Miksi vesi on joskus ruosteista tai mustaa?

Yleisimmin syynä on vesijohtoverkostosta tai kiinteistön omasta vesijohdosta peräisin olevien rauta- ja mangaanikerrostumien irtoaminen. Irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus tai muutostöiden johdosta. Yleensä veden laatuhäiriö poistuu vettä juoksuttamalla. Mikäli vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen huuhtelun jälkeen, ota yhteyttä Kemin Vesi Oy:n vikailmoitusnumeroon 040 739 1775.

Miksi vesi on aluksi sameaa tai poreilee, kun sitä laskee hanasta lasiin?

Tälläinen veden sameus johtuu ilmakuplista. Hanassa on usein sekoittaja tai poresuutin, joka sekoittaa ilmaa veteen. Kun pienet kuplat nousevat veden pinnalle, se näkyy samentuman ”nousemisena” kohti veden pintaa ja vesi kirkastuu.

Mitä viemäriin saa laittaa?

  • Pesu-, tiski- ja suihkuvedet
  • Wc:n huuhteluvedet jätöksineen ja wc-paperia

Mitä viemäriin EI saa laittaa?

  • Roskia (pumpulipuikot, vanu, meikkilaput, muovit, vaipat, terveyssiteet jne.)
  • Biojätteitä (ruuantähteet, rasva, kahvinporot jne.)
  • Hyödynnettäviä jätteitä (lasit, hiekka, multa)
  • Ongelmajätteitä (bensaa, maalia, lääkkeitä tai raskasmetalleja)

Miksi viemäri haisee sisällä?

Jos epämiellyttävää hajua esiintyy, kannattaa tarkastaa lattiakaivojen kunto ja puhtaus. Huolehdi, että hajulukossa on vettä. Kuiva hajulukko aiheuttaa viemärin hajua. Lattialämmitys voi kuivattaa hajulukon nopeastikin. Myös kiinteistön viemärin tuuletusputken tulee toimia esteettömästi. Esimerkiksi kovalla pakkassäällä tuuletusputkeen kertynyt vesihöyry voi jäätyessään aiheuttaa tuuletusputkeen tukoksen. Mikäli kiinteistön viemärin tuuletusputki on tukkeutunut, niin siitä voi aiheutua viemärin hajua sisätiloissa.

Mitä tarkoitetaan hulevedellä ja miksi hulevesiviemäriin on liityttävä?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiin luetaan myös perustusten kuivatusvedet eli ns. salaojavedet. Kemin Vesi Oy:n yleisten toimitusehtojen mukaisesti kiinteistön tulee liittyä hulevesiviemäriin aina, jos hulevesiviemäri on alueelle rakennettu. Mikäli sekaviemäröintijärjestelmä muutetaan erillisviemäröinniksi (erillinen jätevesiviemäri ja erillinen hulevesiviemäri), on kiinteistö velvollinen erottelemaan hulevedet jätevesiviemäristä ja liittymään rakennettuun hulevesiviemäriin.

Erottelemattomat hulevedet voivat aiheuttaa tulvimisvaaraa muille kiinteistöille. Ne myös lisäävät puhdistettavan jäteveden määrää ja aiheuttavat jätevesien käsittelyssä prosessihäiriöitä. Lisäksi puhtaat vedet jätevedenpuhdistamolla aiheuttavat turhia kustannuksia ja rasittavat luontoa.

Kuinka usein vesimittari vaihdetaan ja kuka siitä vastaa?

Vedenkulutus todetaan Kemin Vesi Oy:n asentamalla vesimittarilla ja Kemin Vesi Oy vastaa vesimittareiden määräaikaisvaihdoista. Pääsääntöisesti vesimittarit vaihdetaan 8 – 10 vuoden välein vesimittarin koosta riippuen. Normaali vaihto on kuluttajalle ilmainen. Jos vesimittari vaihdetaan asiakkaasta johtuvasta syystä (esimerkiksi vesimittarin jäätyminen), laskutetaan tarvike- ja asennuskustannukset voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.

Miksi vesimittarilukeman ilmoitus on tärkeää?

Vesimittarin lukeman ilmoittaminen on tärkeää, jotta laskutuksen kulutusarvio olisi mahdollisimman lähellä oikeaa kulutusta. Kiinteistön vedenkulutukseen (esimerkiksi henkilömäärän muutos) vaikuttavat seikat on hyvä ilmoittaa asiakaspalveluun. Näin voidaan välttyä suurilta tasauslaskuilta. Säännöllisellä vesimittarin luennalla voidaan myös havaita mahdolliset vesijohtovuodot.