Liittyminen Kemin Vesi Oy:n vesi-ja viemäriverkostoihin


Sivulla on ohjeet kiinteistön liittämisestä Kemin Vesi Oy:n vesihuoltoverkostoihin. Kemin Vesi Oy on julkaisut uusille liittyjille ja tonttijohtojen saneeraajille tarkoitetun oppaan. Katsele ja lataa opas linkistä Opas rakentajille ja vesihuoltoverkostoon liittyjille

Liittymishakemus

Liittyjä hakee Kemin Vesi Oy:ltä liitoskohtalausuntoa erillisellä hakemuksella. Liittymishakemukseen tulee merkitä kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten kerrosalaneliöt ja käyttötarkoitus. Liittymishakemuksen voi ladata alla olevasta linkistä. Lisäksi liittymishakemuksia saa Kemin Vesi Oy:n asiakaspalvelusta (Kalkkinokantie 5), Kemin kaupungin rakennusvalvonnasta (Valtakatu 26, 5. kerros).

Liitoskohtalausunto

Liittymishakemuksen saatuaan Kemin Vesi Oy laatii liitoskohtalausunnon, jolla liittyjälle annetaan tietoja liittymiskohdista vesi- ja viemärijohtojen runkoverkostoihin, viemärien korkeuksista, padotuskorkeuksista ja vesijohtoverkon painetiedoista. Liitoskohtalausunto toimitetaan asiakkaalle kirjeitse tai sähköpostitse noin kahden viikon kuluessa liittymishakemuksen jättämisestä. Asiakas toimittaa liitoslausunnon LVI-suunnittelijalleen ja rakennuslupa-asiakirjojen liitteeksi.

Vesi- ja viemärisuunnitelma (KVV-suunnitelma)

LVI-suunnittelija laatii edellisten tietojen pohjalta suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä, osa D1. Suunnitelmat tulee laatia hyväksyttävin LVI-piirrosmerkein D4: n mukaan. LVI-suunnittelijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus rakennushankkeen vaativuuden mukaan, RakMK A2.

Lisätietoja liittymisestä voi kysyä suunnittelupäällikkö Mikko Heininevalta puh. 016 259 672, 0400 226732 tai mikko.heinineva@keminvesi.fi ja asiakaspalvelusta puh. 016-259657 tai sirpa.ollila@keminvesi.fi

Täytetty liittymishakemus lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen suunnittelu@keminvesi.fi tai tulostettuna osoitteeseen Kemin Vesi Oy/Liittymishakemus, Kalkkinokantie 5, 94720 Kemi.

Lomake PDF muodossa

Liittymissopimus

Liittyjän ja Kemin Vesi Oy:n kesken tehdään kirjallinen liittymissopimus, jonka liitteenä on liitoskohtalausunto. Liittymissopimuksessa määritellään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut ja muut mahdolliset ehdot. Liittymissopimuksen tekemiseksi Kemin Vesi Oy:n kanssa liittyjä ottaa yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse 016-259657 tai sähköpostitse sirpa.ollila@keminvesi.fi. Sopimus postitetaan allekirjoitettavaksi liittyjälle tai se voidaan allekirjoittaa myös Kemin Vesi Oy:n asiakaspalvelussa (Kalkkinokantie 5, 94720 Kemi). Sopimuksen allekirjoittaa aina kiinteistön omistaja / omistajat.

Liitostyö

Ennen asennustöiden aloittamista

  • KVV-suunnitelmat pitää olla toimitettu Kemin kaupungin rakennusvalvontaa
  • KVV-asennustöille pitää olla viranomaisen hyväksymä KVV-työnjohtaja, jonka tulee täyttää ympäristöministeriön asettamat pätevyysvaatimukset. RakMK A1.
  • KVV-työnjohtajan hyväksymiseen liittyviä hakemuskaavakkeita saa Kemin kaupungin rakennusvalvonnasta ja rakennusvalvonnan www-sivuilta.
  • Lisätietoa saa rakennusvalvonnasta Rakennustarkastaja Mika Tiiro 0400 698847.
  • Asennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin KVV-työnjohtaja on hyväksytty.

Kun KVV-suunnitelmat on toimitettu, KVV-työnjohtaja on hyväksytty, liittymissopimus Kemin Vesi Oy:n kanssa tehty ja liittymismaksu maksettu, voi rakentaja tehdä työtilauksen tonttijohdon liitostyöstä ja vesimittarin asennuksesta. Työtilaus tehdään puhelimitse verkostoinsinööri Veijo Savolaiselta numerosta 040 5472536. Jäte- ja hulevesiviemärin liitostyön rakentaja tilaa maanrakennusurakoitsijalta tai tekee itse.